Charakterystyka proponowanego oprogramowania stacjonarnego

Charakterystyka proponowanego oprogramowania on-line

Opis proponowanego procesu wdrożenia oprogramowania