Opis realizacji usług w modelu tradycyjnym

Opis realizacji usług w modelu on-line

Opis modelu wymiany danych (dostarczania dokumentów)